Barnett Newman and Heideggerian Philosophy - 9781611475203