Xi Jinping: Red China, The Next Generation - 9780761869474